Het aanbod:

psychoanalytische-psychotherapie

Psychoanalytische Psychotherapie

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn behandelsvormen gericht op het leren kennen van zichzelf.
Meer info...

psychodynamische-psychotherapie

Psychodynamische Psychotherapie

In de psychodynamische behandelvorm is er meestal sprake van een focus en kan de tijdsduur van de behandeling verkort worden.
Meer info...

integratieve-psychotherapie

Integratieve Psychotherapie

Bij integratieve psychotherapie worden verschillende therapievormen zoveel mogelijk samengevoegd.
Meer info...

leertherapie

Leertherapie

Psychotherapeuten-, gz-psychologen- en psychiaters i.o. kunnen bij mij terecht voor leertherapie.
Meer info...

supervisie

Supervisie

In het kader van uw opleiding tot psychotherapeut of psychoanalyticus, kunt u bij mij terecht voor supervisie.
Meer info...


Uitgangspunten en afspraken

Enkele belangrijke uitgangspunten en afspraken in een psychoanalytische behandeling zijn:

  • Grondregel: De cliënt probeert in de zittingen alles te zeggen wat in hem of haar omgaat. Dit betekent niet dat men ook alles mag doen. Iemand kan bijvoorbeeld erg kwaad zijn en zin hebben om iets stuk te gooien. Cliënt en behandelaar zullen samen proberen de heftigheid van het gevoel te begrijpen.

  • Geheimhouding: Voor de psychotherapeut/psychoanalyticus geldt dat hij of zij geheimhoudingsplicht heeft, inhoudende dat wat in de therapie besproken wordt vertrouwelijk is. De behandelaar heeft de schriftelijke toestemming van de cliënt nodig om indien gewenst informatie aan bijvoorbeeld de huisarts te verstrekken.

  • Continuïteit: Het is van belang dat de therapie zo veel mogelijk aaneensluitend doorloopt. Uiteraard kan men door ziekte zittingen moeten afzeggen. Het nemen van vakantie dient ruim van te voren te worden aangekondigd, zowel door de cliënt als door de psychotherapeut/psychoanalyticus.

  • Medicatie: Soms gebruiken mensen medicatie voor hun psychische klachten, bijvoorbeeld een antidepressivum. Gedachten en gevoelens, wensen met betrekking tot de medicatie kunnen in de behandeling worden onderzocht, ook al wordt de medicatie door een ander dan de psychotherapeut/psychoanalyticus voorgeschreven.

Crisis: Buiten kantoortijden kan men zich wenden tot de huisarts of de huisartsenpost. Daarnaast kunnen in het kader van de behandeling nadere afspraken gemaakt worden.