Terug naar het aanbod...

Integratieve Psychotherapie

Bij integratieve psychotherapie worden verschillende therapievormen zoveel mogelijk samengevoegd (geïntegreerd), om zodoende een keuze te kunnen maken wat per moment het meest geschikt is. In de behandeling wordt dus gebruik gemaakt van bewezen methodes uit verschillende therapievormen.