Over Mezelf

Ik ben BIG- geregistreerd psychotherapeute en gezondheidszorgpsychologe en ben meer dan 35 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Mijn specialisaties zijn de psychoanalytische psychotherapie en de psychoanalyse. Van de beroepsverenigingen van beide behandelvormen ben ik lid en opleider. Als docent ben ik in dit kader verbonden aan RINO- Zuid. Bovendien ben ik erkend supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie ( NVP).

Ik ben aangesloten bij Netwerk Psychotherapie Eindhoven e.o. en bij de Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland.(www.psychoanalysezuid.nl) Beide netwerken bestaan uit collega’s met ruime ervaring en enthousiasme voor het vak. Hier worden indicaties en behandelingen besproken, waarbij ons beroepsgeheim garant staat voor bescherming van de privacy. Ook onderlinge verwijzing en waarneming en, indien nodig, het consulteren van een psychiater zijn hierin geregeld.

Als zelfstandig gevestigd psychotherapeute ben ik tevens lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, de LVVP, en hanteer ook hun klachtenregeling. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de behandeling, dan is het erg belangrijk om daar samen over te praten. Als dat niet voldoende tot een oplossing leidt kunt u zich eventueel wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging.(www.lvvp.info)

Tot slot vindt u via de volgende link mijn kwaliteitsstatuut: /kwaliteitsstatuut-annemariedewit.pdf