Privacy gewaarborgd

In mijn praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van cliënten. Alles wat u met uw behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Dit houdt in dat uw behandelaar niet met anderen mag praten over wat er met u is besproken. Voor mijn praktijk heb ik een privacy statement opgesteld, waarvan hier de belangrijkste punten:
- Informatie aan derden:
Ik geef nooit informatie over u door aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ik houd me in alle gevallen aan de eisen die de Europese wet op bescherming van persoonsgegevens stelt. (AVG)
- Informatie aan derden waarvoor geen toestemming is vereist:
indien veiligheid van cliënt of anderen in gevaar is en informeren van bv huisarts/crisisdienst noodzakelijk en/of verplicht is.
- Wettelijke bewaartermijn dossiers:
Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden de gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier direct na beëindiging van de behandeling worden vernietigd. U heeft het recht uw dossier in te zien. Voor inzage van uw dossier kunt u een afspraak maken.

Website:

Persoonsgegevens die u ons via de website verstrekt, dwz via het aanmeldformulier, worden uitsluitend gebruikt om in contact te komen voor b.v. een kennismakingsgesprek. De gegevens worden niet bewaard, tenzij u in behandeling komt. Voor de behandeling aanvangt wordt u verder op de hoogte gesteld van onze privacy regeling, zie hieronder. Via de website worden geen gegevens verzameld of bewaard.

E-mail:

A de Wit, Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse maakt gebruik van beveiligde email (Zivver)

Whatsapp:

Er wordt geen gebruik gemaakt van Whatsapp om met cliënten of verwijzers of anderen te communiceren over cliënten.

Documenten met betrekking tot privacy:

De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). (https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo) .Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in dossiers en het privacy recht.

Voor cliënten van A de Wit, Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse is het privacyreglement (AVG) ter inzage in de praktijk. Indien gewenst kan men een kopie hiervan meekrijgen.