Terug naar het aanbod...

Psychodynamische psychotherapie

In de psychodynamische behandelvorm is er meestal sprake van een focus en kan de tijdsduur van de behandeling verkort worden, bijvoorbeeld door het vaststellen van een maximum aantal zittingen. Bij deze behandelvorm worden ook technieken vanuit andere therapeutische richtingen gebruikt.