Vergoedingen

De zorgverzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten zullen rechtstreeks aan mij uitbetalen, jaarlijks en/of na afloop van de behandeling. Ik dien dan een rekening op basis van een dbc (een diagnose-behandel-combinatie) in via Vecozo. Dit gaat op een geheel versleutelde wijze, die goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens.

De praktijk heeft contracten met:

  • VGZ; IZA; IZZ en overige maatschappijen die onder deze koepel vallen
  • CZ groep; OHRA: Delta Lloyd
  • DSW; Stad Holland
  • Multizorg; VvAa; Zorg en Zekerheid; PNO en overige maatschappijen
Dit geldt zowel voor de basis ggz als voor de specialistische ggz. Dat betekent dat psychotherapieën rechtstreeks door uw verzekeraar worden vergoed. Wel geldt voor iedereen vanaf 18 jaar in Nederland een verplicht eigen risico van tenminste 385 euro per jaar (2016) voor het gebruik van zorg uit de basisverzekering. Iedereen betaalt dan de eerste 385 euro per jaar aan zorgkosten zelf via de zorgverzekeraar die dit inhoudt.

Psychoanalyse wordt op dit moment niet vergoed door de zorgverzekeraar. Tarief daarvoor wordt in onderling overleg afgesproken.

U kunt er ook voor kiezen zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer of verzekeraar. Soms zijn de kosten fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld de kosten van leertherapie of supervisie in verband met opleiding of werk.

Voor niet-verzekerde zorg geldt het OZP-tarief, maximaal €98.- volgens NZa.

Zie voor meer informatie de website van de LVVP: https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling/.

Voor leertherapie en supervisie reken ik een tarief van € 95.- per sessie. Dit wordt in principe maandelijks aan u in rekening gebracht.