De Werkwijze

U kunt per mail of telefonisch met mij contact opnemen om u aan te melden of met vragen. Mijn mailadres is: dewit.annemarie@gmail.com. Mijn telefoonnummer: 040-2112052. Ik ben op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17.30u en 18.00u bereikbaar. U kunt ook per mail een afspraak om te bellen maken. Dan kan ik u ook informeren of ik plaats heb.
Indien gewenst kunnen we een afspraak maken voor een intake, die veelal 2 gesprekken in beslag neemt, gevolgd door een adviesgesprek. Voor uw eerste afspraak hebt u, als het om verzekerde zorg gaat, een verwijsbrief van de huisarts nodig. In het adviesgesprek leg ik u mijn bevindingen voor en een concept behandelplan.
In dat behandelplan staat aan welke doelen we gaan werken, op wat voor manier we dat gaan doen en wat de afspraken zijn om een goede samenwerking te waarborgen. Mocht behandeling elders, om wat voor reden dan ook, de voorkeur genieten, dan zal ik zorg dragen voor een passende verwijzing.

Als u akkoord bent met het behandelplan kan de therapie starten. Wanneer er sprake is van verzekerde zorg leg ik u ook een conceptbrief aan de huisarts voor, en als u daar mee instemt krijgt de huisarts bericht. Ook zal u gevraagd worden om aan het begin van de therapie, aan het eind en een aantal keren tussentijds een klachtenvragenlijst in te vullen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).